Menu
nav

Vi tager ansvar – Apps til ældre

17. Oct 2016

Ideal Development er stolte af, at være en del af et europæisk projekt iCareCoop, som gør det muligt, at udvikle nye velfærdsteknologier. I samarbejde med en række universiteter og teknologivirksomheder i hele europa, udvikler vi en brugervenlig app til ældre EU borgere. I iCareCoops er vi med til at løfte opgaven, om at gøre en forskel i de ældre borgers hverdag. I en verden, hvor der lige nu er øget fokus på deleøkonomi, tror vi på, at et projekt som iCareCoops ideelt.   

 

En af de største udfordringer, som samfundet står overfor i fremtiden er den hurtigt voksende gruppe af ældre borgere. Vi bliver i fællesskab nødt til at tilpasse vores samfund disse ændring, både socialt og økonomisk. Vores europæiske sundhedssystemer bliver dagligt sat på prøve og skal i fremtiden leve op nye udfordringer.

 

Apps spiller en stor rolle for de ældre generationers muligheder, for at følge med i, hvad der foregår i samfundet og dermed deres livskvalitet. Vi har i vores hverdag integreret apps, som et værktøj til blandt andet selvhjælp. Den ældre generation kan i højere grad have behov for disse værktøjer i deres hverdag, på grund af deres helbred og deres begrænsninger.

 

Ældre ser positivt på mulighederne for at bruge apps til at fremme deres livskvalitet. De lægger vægt på kontinuitet, normalitet i rutiner, kontrol og autonomi. Det er derfor vigtigt, at den ældre generation kan identificere sig med appen. Den skal passe ind i deres perspektiv, før den opfattes som meningsgivende.

 

Værdierne i en app skal stå knivskarpt og fremstå håndgribeligt for alle brugerne. Det er især vigtigt, at der tages et ansvar, når der skal udvikles apps til ældresegmentet. Det ansvar ligger hos udviklerne, det er vores opgave, at udvikle og designe et værktøj, som opfylder behovene for formidling, kommunikation og brugervenlighed.

En række af forudsætninger, skal opfyldes før det ældre segment vælger at integrere en app i deres hverdag. Fx skal alt forvirrende støj fjernes, og kun relevant information skal tilføjes. Hvis ikke specifikke kriterier er opfyldt, kan en stor del af brugerne gå tabt og app’en kan, derfor ikke opnå sit fulde potentiale.

 

Jakob Nielsen, datalog og specialist i IT-brugervenlighed, har gennemført en række undersøgelser af ældres teknologiske brugeradfærd. Fysisk har de ældre brugere en betydelig mindre fingerfærdighed, samt dårligere syn og hukommelse, som kan påvirke deres brug af apps.

De ældre er ikke opvokset med teknologi, og det medfører en tendens til at brugerne føler sig utrygge. Undersøgelser viser, at ældre brugere er 50% hurtigere til at give op, end yngre brugere. Dette kan skyldes, at de ældre har svært ved at finde alternative løsninger.

Det er også vist, at når de ældre har problemer med en given teknologi, bebrejder de i 90% af tilfældene deres egne evner, hvorimod yngre brugere giver teknologien og designet skylden.

 

De ældres evne til at genkende design begrænses af hukommelse. De kan have svært ved at huske, hvor de befinder sig henne og hvordan de kom herhen. Når der skal udvikles et nyt design skal der, derfor tages højde for at trinene til en bestemt funktion eller information er den samme.

Omkring halvdelen af alle ældre har en nedskreven guide med trin og instruktioner, som de følger. Ved store ændringer i designet, vil listen sandsynligvis ikke virke og de ældre brugere må enten starte forfra eller, måske give op.

En anden udfordring, er de ældres dårligere syn og fingerfærdigheder. For at udvikle et design, som er optimalt, må der blandt andet tages højde for farvekontraster. Interaktive elementer, kan med stor fordel designes større, så de vil være nemmere at klikke på.

 

 

Et andet koncept, skeuomorfisme indgår ofte, som en vigtig overvejelse, når digitale produkter skal designes. Skeumorfisme er en tingsliggørelse. Dvs at f.eks. knapper ligner fysiske knapper, uden at det har nogen praktisk funktion, men det kan lette aflæsningen af en brugerflade således at det er lettere at aflæse hvad der er interaktive elementer. En høj grad af skeuomorfisme har en positiv indvirkning på brugeroplevelsen for ældre. En interaktiv knap i en app, designes med skygge og highlight, så den fremstår, som en rigtig fysisk knap. På denne måde har de ældre en mulighed for at relatere designet til den virkelig verden, og på denne måde kan teknologien virke mindre fremmed.

unnamed

Indenfor design til ældresegmentet, arbejder vi i iDeal meget med Googles Material Design. Material Design er et 3-Dimensionelt design sprog. Material Design arbejder med lag og ikke med perspektiv. Det vigtigste indenfor denne designform er arbejdet med lys og skygge. Ved at benytte Material Design kan man opnå et brugervenligt design, som vi mener er særligt egnet til ældre brugere.

 

Material Design står i kontrast til en fremtrædende designfilosofi, Microsofts Modern UI. Modern UI er et ægte fladt design. Der er ingen skygger eller andre Skeumorfiske elementer og kan derfor umiddelbart virke mere simpelt, men det kan være svært at aflæse hvad der er interaktive elementer; En svaghed der rammer ældre ekstra hårdt.

 

I alle tilfælde er det vigtigt, at huske: Hvis app’en er for svær at bruge, vil de ældre finde en anden løsning, ligesom alle andre brugere – de ældres tærskel er blot mindre.

 

Ideal Development tager et socialt ansvar og er stolte af at være en del af det innovative projektet iCareCoops. Der er fokus og høje ambitioner om at skabe en platform, som er med til at fremme samarbejdet i ældreplejen. Det internationale projektet kan medfører at den ældre generation opnår en større frihed, tryghed, uafhængighed og selvkontrol i fremtiden.

Læs mere om vores projekt på iCareCoops bloggen.